Hållbar Utveckling

Varför?

Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Genom att applicera ett hållbarhets tänk i projekten stärker vi inte bara miljön utan resultatet blir också en slutprodukt som håller sig längre!

Så låt oss bygga, forma och rusta hållbart!
Foto av cetteup från UnsplashPRIVAT / FÖRENING / FÖREATAG 

Bygg

Snickerier och byggnationer för både stora och små projekt. Byte av panel, fönster och dörrar samt golvläggning är några exempel på vår kompetens.


Kontakt

PRIVAT / FÖRENING / FÖREATAG

MÅLERI

Vi vet att ett noggrant underarbetet ger bäst resultat. Betong, trä och plåt är material som vi arbetar dagligen med. Tack vare vår goda kännedom om materialen och vilka påfrestningar det skandinaviska klimatet har, kan vi leverera ett ekonomiskt- & miljömässigt hållbart resultat som varar.
Kontakta oss för offert på tak, fasad och Inomhus målning.


Kontakt
Foto av Sven Brandsma från UnsplashFoto av Christophe Dion från UnsplashKOMMUNER / KONSULTBOLAG

Plan

Illustrationer, detaljplaner samt kartmaterial (GIS), är några av de tjänster vi tillhandahåller som konsult inom fysisk planering.
Här riktar vi oss främst till kommuner och konsultbolag inom samhällssektorn.


Kontakt